OFICIÁLNÍ FANSHOP

SFC Opava

Ochrana osobních údajů

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí společnost Slezský fotbalový club Opava a.s., Lípová 105/2, 746 01 Opava, IČ:25835912, DIČ: CZ25835912, která je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 2192 a touto společností provozovaný internetový obchod na serveru www.fanshop.sfc.cz.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník provozovaného internetového obchodu.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány, za účelem plnění předmětu smlouvy, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Právní úprava je ale především v samotném nařízení EU n- GDPR, které má přednost před českými zákony . Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”).

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, ale to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.